Vores kunder har prøvet mange spændende ting
- læs om nogle af dem her

Kommunikationstræning

2 dages workshop med 50 konsulenter hos Contra

- Træning i kropssprog og adfærd.
- Procesforløb der definerer hvad der gør Contra unik.
- Rollespil i grupper der tager udgangspunkt i svære kundesager fra virkelige Contra cases.
- Fremfører sketch for hinanden med fokus på Contras usp’er og hvordan de matcher deres kunder.


Udbytte

- Contra fandt frem til at samtlige Contra konsulenter har modtaget personlige takkebreve fra kunder som de har hjulpet videre i livet, denne viden kunne direkte bruges til at brande sig på overfor nye kunder og samarbejdspartnere.
- Nogle konsulenter fandt frem til at de godt kunne blive bedre til at styre samtalen med deres kunder og andre fandt frem til at de var bedre end de havde forventet.

caret-down caret-up caret-left caret-right

Vi kom alle ud af komfortzonen, fik styrket bevidstheden om hvorfor Contra er en unik arbejdsplads, og klarlagt hvordan vi hver især kan blive bedre til at afdække behov hos vores kunder.

Ulla Wessmann Contra A/S

Salgstræning

Udvikling af salgskompetencer i stor salgsorganisation

- 3 mdr. forløb.
- Alle sælgere dystede i modighed i deres salgsdialog.
- Alle fik træning ugentligt under hele forløbet.
- Salgsledere fik træning, så også kunne træne og støtte undervejs.


Udbytte

- Et fælles salgskoncept. Alle sælgere og ledere kendte og kunne samme koncept, og kunne derfor bedre coache, træne og udvikle indbyrdes.
- Indfasning af ny træningskultur i organisationen.
- Gav et stort salgsboost under forløbet.
- Organisationen fik lyd- og videooptagelser fra salgssamtaler og -møder fra hele forløbet, med egne sælgere og kunder, som kunne bruges til træning og udvikling fremover.

Salgstræning og konkurrence løbende over 3 måneder af 200 sælgere og salgschefer som ikke "bare" udviklede salgskompetencer og gav alle en stor lyst til at træne. Resultatet gav os lyd- og videooptagelser fra kundemøder med de bedste sælgere og deres kunder, til brug i fremtidig salgstræning.  

Frank Jensen FagBladsGruppen A/S

phone-call  Uforpligtende råd og vejledning 31727277

Præsentationstræning

Udvikling af præsentationsteknik

- 1 dags træning og eksekvering.
- Ifm. et kick-off event med ca. 400 deltagere, blev alle dagens talere coachet i deres præsentationsteknik og stage performance.
- De blev udfordret med 3 benspænd hver især, i form af forskellige “forhindringer” de skulle overkomme under deres præsentation. Eks. “rør ved et af publikummerne under dit oplæg” og “hold en tale-pause på mere end 10 sek. imens du er på scenen”.
- Publikum blev indviet i “legen”, og skulle i løbet af dagen notere sig de benspænd de fik øje på. Den der ramte flest rigtigt, vandt konkurrencen.


Udbytte

- Alle talere højnede deres præsentationsteknik og generelle performance markant.
- Alle tilhørere fik en større respekt for det at tale for en stor forsamling.
- Alle fik en anderledes indsigt og oplevede friheden ved en så svær disciplin, ved at bruge de rigtige værktøjer.
- Tilhørerne blev holdt til ilden og blev synligt mere fokuserede på de faglige indslag.
- Eventuel nervøsitet hos talerne blev til et skærpet fokus på deres performance.

At blive trænet i at holde tale til 400 mennesker fra en scene er én ting. At involvere alle i salen i træningen er en anden ting. At deltage i en konkurrence om, at alle i salen skal finde 3 benspænd, som vi talere hver især skal udføre imens vi holder vores indlæg, er noget helt tredje - og det var rigtig sjovt! Alle gik derfra med en respekt om hvor meget det kræver, at tale til 400 mennesker, og alle oplevede at finde friheden i en så svær disciplin vha. det rigtige værktøj.

Jacob Petersen Solid Media Group A/S

Teambuilding

Live game med indbygget forhandlingsteknik

- Træning i spørgeteknik og forhandling.
- Heldags live spil med 30 deltagere, som skulle opklare mysteriet, i kapløb mod de andre hold.
- Mange forskellige opgaver og poster fordelt i gå afstand fra hinanden.
- Afsluttende seance for alle deltagere.


Udbytte

- Spørge og forhandlingsteori afprøvet “for alvor” i live spil.
- Teambuilding.
- Sjov, grin og god energi!

Nogen kan skabe en team-dag som ryster de ansatte sammen, nogle kan undervise i forhandlingsteknik, andre i spørgeteknik og andre igen kan sætte gang i en fed firmafest. Få kan blande alle ingredienser på en gang! Vi havde nogle udviklende og fantastiske timer med Yeah-Yeah!

Callie Ebben Trustpilot A/S

Tag en snak med os!